Příjezd a parkování v lomu:

  • Příjezd pro vystavovatele a nákladní dopravu bude po asfaltové silnici vpravo od hotelu Velká Klajdovka. Na příjezdové cestě lze i parkovat auta, která nebudou v prostoru výstavy a se kterými budete potřebovat vyjíždět v době výstavy.
  • Parkoviště pro návštěvníky bude vyhrazeno na louce, odkud bude zajištěna kyvadlová doprava mikrobusem. Případně lze v organizovaných skupinách jít z parkoviště pěšky s osobou pověřenou pořadatelem.
  • Je nutné nechat volnou příjezdovou cestu před bránou pro jízdy mikrobusem.
  • Vstup je umožněn pouze s ochrannou přilbou a při pohybu v lomu je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny (při vstupu na pokladně bude zřízena půjčovna ochranných přileb, návštěvník může mít přilbu vlastní).Místem konání je Vápencový lom v lese:


Parkováni pro návštěvníky EXPO Lesní lom. Na cestu od parkoviště bude zajištěn autobus.


Příjezd po cestě od Velké Klajdovky pro vystavovatele.

cs_CZCzech